DSC02312
18766680_895191213953684_3337446151184847593_o
DSC02279
DJI_0128

Nybörjarkurs/Beginner's course

Nybörjarkurs


Malmö roddklubb erbjuder roddskola några gånger om året för dig som vill lära dig att ro. Vi planerar tre nybörjarkurser under 2023 och en till för studenter. Första kursen sker i början av april, andra kursen i början av maj och tredje i slutet augusti. Student nybörjarkurs börjar i mitten av september.


Det blir en introduktion, så att du får bekanta dig med upplägg och innehåll, och därefter sju tillfällen i båtar av olika slag. Efter genomgången grundkurs är det meningen att du ska kunna fortsätta att ro i andra grupper och även kunna gå ut i våra båtar på egen hand. OBS: För att kunna vara med på roddkursen behöver du 200m simkunnighet och vara minst 14 år gammal. Har du en funktionsnedsättning? Det behöver inte vara ett problem. Kontakta oss så kan vi diskutera möjligheter att anpassa träningen efter dina behov.


Kursen går över 8 träningstillfällen med träningar på måndager eller onsdagar kl.18.30 och lördager eller söndagar kl.10.30. Anmälningsavgiften är 1.750 kronor (1.200 kronor för studenter) och inkluderar medlemskap samt träningsavgift för 2023.


För att anmäla dig skicka ett e-postmeddelande till med namn, personnummer, adress och telefonnummer så får du instruktioner för att betala avgiften vilket bekräftar din anmälan.


Välkommen till Malmö Roddklubb!

Beginner's course


Malmö rowing club offers rowing school a few times a year for those who want to learn to row. We are planning three beginner's courses in 2023, and an additional course for students. The first course will start mid-April April, the second in the beginning of May and the last in the end of August. The student beginner's course will commence in the middle of September.


The first session is an introduction session where we show you our facilities and go through the course structure and content, and the basic rowing stroke. The following seven sessions you will be in different types of boats. After the beginner's course it is intended that you can continue to row in our regular training sessions and eventually go out rowing on your own. NB: To attend the beginner's course you must be minimum 14 years old and able to swim 200m. Do you have a disability? That doesn't have to be a problem. Contact us and we can discuss the possibility of adapting the training to your particular needs.


The course runs over eight sessions with training on Mondays or Wednesdays at 18.30 and Saturdays or Sundays at 10.30. The fee is 1750 SEK (1200 SEK for students) and includes membership and training fee for 2023.


To sign up for the course please send an email to with you name, personal number/date of birth, address and telephone number and you will receive instructions of how to pay in order to confirm your place on the course.


Welcome to Malmö rowing club!