Medlemsavgifter (in English below)


Medlemsavgiften betalas alltid helårsvis av alla. Den gäller från den 1:a januari till 31:a december. Träningsavgift måste lösas om du därtill vill vara aktiv i klubbens träningsverksamhet och utnyttja klubbens träningsmaterial och båtar. Är du redan medlem och skall förnya medlemskapet, skall avgifterna vara betalda senast 31:a mars.


Du får delta i träningsverksamheten vid tre tillfällen innan du måste betala medlemsavgift och träningsavgift. 


Medlemsskap 2023

Enskild 400 kr

Familj 500 kr

Passiv (Stödmedlem) 200 kr

Skåp 200 kr

 

Träningsavgift 2023

Helår/Halvår


Junior (upp till 18 år): 400 kr/200 kr

Senior (19 år+): 1500 kr/900 kr

Student: 800 kr/400 kr

 

Träningsavgiften delas upp på två perioder:

 • Period 1:1 januari - 30 juni
 • Period 2:1 juli – 31 december

.

Betala medlemsavgiften

Betala till Plusgiro 39125-0. Betalning skall innehålla:

 • förnamn & efternamn
 • personnummer ÅÅÅÅMMDD-XXXX(krav från Riksidrottsförbundet)
 • adress
 • e-postadress
 • telefonnummer (frivilligt)
 • Får du inte plats med all information, skall du skicka ett mail med uppgifterna till: kassor@malmoroddklubb.se

Medlemskapet börjar gälla när medlemsavgiften är betald.

 

English

The membership fee is to be paid by all members. It´s an annual fee that starts January 1st and last until December 31st. If you are renewing your membership, your fee has to be paid before March 31st.

To use our training equipment, ergs, boats and weights, you also need to pay a training fee. See above.


Pay to Plusgiro 39125-0. Send a mail to medlem@malmoroddklubb.se if you're having trouble paying to our account. Also attach this info below or use the form further down:

 • first- and lastname
 • personnummer YYYYMMDD-XXXX
 • address
 • e-mail
 • phonenumber (optional)

If you only have a temporary personal number (eg. 2T34) you also have to state your nationality.

 

Kontakt: medlem@malmoroddklubb.se