Malmö Roddklubb logo griffin
Hem

Välkommen till Malmö Roddklubb

Malmö Roddklubb är en av Malmös äldsta aktiva idrottsföreningar. Klubben stiftades 1884 och finns sedan 1942 i klubbhuset vid Slussplan. Vi ror på kanalerna i Malmö men kan också, om vädret tillåter, ro i hamnen eller till Ribbersborg.

Klubben är öppen för alla. Du kan ro för motions skull, delta i studentrodd eller satsa på tävling!

Video by Jan Renfordt

Ditt företags namn här?

Vi söker aktivt sponsorer! Kontakta ordforande@malmoroddklubb.se om du är intresserad.

Rowing in the heart of Malmö


Welcome to our rowing club! Whether you're a seasoned rower or a beginner, our supportive and inclusive environment offers a unique opportunity to work as a team, improve your skills, and make lasting friendships. Rowing is a full-body workout that builds strength, endurance, and cardiovascular fitness, making it a challenging and rewarding sport. Our rowing club is conveniently located in the heart of the city, providing a peaceful and refreshing break from the hustle and bustle of urban life. Come join us for a refreshing row and discover the stimulating thrill of this incredible sport!