Malmö Roddklubb logo griffin
Bli medlem
Malmö Roddklubb members 2021


Medlemsavgifter (in English below)


Medlemsavgiften betalas alltid helårsvis av alla. Den gäller från den 1:a januari till 31:a december. Träningsavgift måste lösas om du därtill vill vara aktiv i klubbens träningsverksamhet och utnyttja klubbens träningsmaterial och båtar. Är du redan medlem och skall förnya medlemskapet, skall avgifterna vara betalda senast 31:a mars.


Du får delta i träningsverksamheten vid tre tillfällen innan du måste betala medlemsavgift och träningsavgift. 


Medlemsskap 2024

Enskild 400 kr

Familj 500 kr

Passiv (Stödmedlem) 200 kr

Skåp 200 kr

 

Träningsavgift 2024

Helår/Halvår


Junior (upp till 18 år): 400 kr/200 kr

Senior (19 år+): 1700 kr/1000 kr

Student: 900 kr/500 kr

 

Träningsavgiften delas upp på två perioder:

 • Period 1:1 januari - 30 juni
 • Period 2:1 juli – 31 december

.

Betala medlemsavgiften

Betala till Plusgiro 39125-0. Betalning skall innehålla:

 • förnamn & efternamn
 • personnummer ÅÅÅÅMMDD-XXXX(krav från Riksidrottsförbundet)
 • adress
 • e-postadress
 • telefonnummer (frivilligt)
 • Får du inte plats med all information, skall du skicka ett mail med uppgifterna till: kassor@malmoroddklubb.se

Medlemskapet börjar gälla när medlemsavgiften är betald.


GDPR

Med hänsyn till dataskydds-förordningen (GDPR), och genom att skicka in personuppgifter och medlemsavgift, samt texten “GDPR medgivande” så godkänner medlemmen att nedanstående personuppgifter får behandlas av Malmö Roddklubb, samt de med nummer 1,2,3 publiceras på Malmö Roddklubbs hemsida & sociala medier, samt nummer 4 för redovisning av bidragsansökningar via IdrottOnline, 


 1. För- & efternamn
 2. Ålder/åldersgrupp (gäller endast aktiva)
 3. Foto, endast med anknytning till klubbens verksamhet
 4. Personnummer i samband med bidragsansökan

 

English

The membership fee is to be paid by all members. It´s an annual fee that starts January 1st and last until December 31st. If you are renewing your membership, your fee has to be paid before March 31st.

To use our training equipment, ergs, boats and weights, you also need to pay a training fee. See above.


Pay to Plusgiro 39125-0. Attach this info below:

 • first- and lastname
 • personnummer YYYYMMDD-XXXX
 • address
 • e-mail
 • phonenumber (optional)

If you only have a temporary personal number (eg. 2T34) you also have to state your nationality.

If you have trouble paying to our account OR you have trouble adding the required personal information send a mail to kassor@malmoroddklubb.se

Membership is valid once the membership fee has been paid. 


GDPR

With reference to the GDPR regulation, and through providing and sending in the personal data above as well as the text “GDPR approval”, the member is consenting to that the below personal data is processed by Malmö Rowing club, that points 1, 2, and 3 may be published on the Malmö Rowing Club website or social media, and that point 4 may be used for application for funding through IdrottOnline.

 

 1. First and last name
 2. Age and rowing category (only competing and active rowers)
 3. Photo or video, only in connection with the activities of the rowing club
 4. Personal number in connection to funding application. 

 Contact: kassor@malmoroddklubb.se


Malmö Roddklubb kit
Malmö Roddklubb mix 4x