Malmö Roddklubb logo griffin
Nybörjarkurs

Nybörjarkurs/

Beginners' course

Malmö Roddklubb inrigger nyböjarkurs

Nybörjarkurs


Malmö roddklubb erbjuder roddskola några gånger om året för dig som vill lära dig att ro. Vi planerar tre nybörjarkurser under 2024 och en till för studenter. Första kursen sker i början av april (den 10. april till den 5. maj, onsdager och sondager), andra kursen i början av maj (den 13. maj till den 8. juni, måndager och lördager) och tredje i början augusti (den 31. juli till den 25 augusti, onsdager och sondager). Student nybörjarkurs börjar i mitten av september.


Det blir en introduktion, så att du får bekanta dig med upplägg och innehåll, och därefter sju tillfällen i båtar av olika slag. Efter genomgången grundkurs är det meningen att du ska kunna fortsätta att ro i andra grupper och även kunna gå ut i våra båtar på egen hand. OBS: För att kunna vara med på roddkursen behöver du 200m simkunnighet och vara minst 14 år gammal. Har du en funktionsnedsättning? Det behöver inte vara ett problem. Kontakta oss så kan vi diskutera möjligheter att anpassa träningen efter dina behov.


Kursen består av 8 träningstillfällen, med träningar måndagar eller onsdagar kl. 18.30 och lördagar eller söndagar kl. 10.30. Anmälningsavgiften är 2000 kr (1200 kr för studenter) och inkluderar medlemskap och träningsavgift för 2024. 


För att anmäla intresse till nybörjarkursen, skicka ett e-postmeddelande till nyborjare@malmoroddklubb.se. När du har fått bekräftelse på att det finns lediga platser bekräftar du din anmälan genom att betala avgiften till Plusgiro 39125-0. Märk betalningen med:

 

  • Personnummer (YYYYMMDD-XXXX)
  • Email
  • Om betalning görs för en annan person: För- och efternamn för den person som betalningen avser


Välkommen till Malmö Roddklubb!


Beginners' course


Malmö rowing club offers rowing school a few times a year for those who want to learn to row. We are planning three beginner's courses in 2024, and an additional course for students. The first course will start mid-April April (10th April to 5th May, Wednesdays and Sundays), the second in the middle of May (13th May to 8th June, Mondays and Saturdays) and the last in the beginning of August (31st July to 25th August, Wednesdays and Sundays). The student beginner's course will commence in the middle of September.


The first session is an introduction session where we show you our facilities and go through the course structure and content, and the basic rowing stroke. The following seven sessions you will be in different types of boats. After the beginner's course it is intended that you can continue to row in our regular training sessions and eventually go out rowing on your own. NB: To attend the beginner's course you must be minimum 14 years old and able to swim 200m. Do you have a disability? That doesn't have to be a problem. Contact us and we can discuss the possibility of adapting the training to your particular needs.


The course runs over eight sessions with training on Mondays or Wednesdays at 18.30 and Saturdays or Sundays at 10.30. The fee is 2000 SEK (1200 SEK for students) and includes membership and training fee for 2024.


To sign up for the course please send an email to nyborjare@malmoroddklubb.se to inquire about available slots. Once you have been assigned a slot, you can confirm your registration by paying the fee to Plusgiro 39125-0 with the following info attached:

  • Personnummer (personal identification number in the form YYYYMMDD-XXXX)
  • E-mail
  • If paying for someone else: First and last name of that person


Welcome to Malmö rowing club!


Malmö Roddklubb inrigger on dock